Lansering

Lansering av Horisont Europa 10 februari
Välkommen till den svenska lanseringen av Horisont Europa - EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Under dagen kunde du ta del av presentationer och diskussioner som belyser olika delar och perspektiv av Horisont Europa. Vi fördjupade oss särskilt i ramprogrammet som politiskt instrument och strategier för deltagande.

Med Horisont Europa stärker EU de politiska ambitionerna. Forskning och innovation ska användas för att förverkliga politiska mål och ta sig an de globala utmaningar som EU och världen står inför. Detta ska ske med medborgaren i centrum.

Ur programmet:
De politiska ambitionerna och målen för Horisont Europa
  Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation, EU-kommissionen
Erfarenheter från deltagande i partnerskapet Big data
  Jeanette Nilsson, projektledare, RISE
Arbetet i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet
  Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
Paneldiskussion om drivkrafter och strategier för deltagande
  Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet
  Anders Caspár, Director External Relations, Ericsson
  Anders Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen

Du hittar mer information och tider för dagen under Program. Vänligen observera att delar av programmet hölls på engelska.