Talare

Talare 10 february 10, 2021

Karin Aase

Enhetschef, Vinnova


Karin Aase är enhetschef vid Internationella avdelningen på Vinnova med ansvar för EU-frågor och Vinnovas uppdrag som nationell kontaktmyndighet för ramprogrammet. Hon har lång erfarenhet av internationellt samarbete, såväl från Vinnova som från Regeringskansliet. Tidigare har Karin arbetat som forskare vid Karolinska institutet och för SwedenBio.

Karin Aase presenterar i sessionen Hur kan vi arbeta strategiskt för ett starkt svenskt deltagande i Horisont Europa samt i sessionen Global Challenges and industrial competitiveness.  Erika Augustinsson

Innovationsstrateg, Region Blekinge


Erika Augustinsson är innovationsstrateg på Region Blekinge. Hon har expertkunskap inom social innovation och samhällsentreprenörskap och har tidigare arbetat som kunskapsproducent på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

Erika Augustinsson deltar i paneldiskussionen om missions inom ramprogrammets andra pelare, Global challenges and industrial competitiveness.

Erika om Horisont Europa och missions:
För mig som har arbetat i över 15 år med att utveckla och bredda synen på innovation och entreprenörskap för att fler samhällsaktörer ska involveras, så är missions ett stort kliv framåt, eftersom man ”tvingas” att samlas över gränser; sektorer, kompetenser, branscher, förmågor, åldrar, intressen, geografier etc, på ett helt nytt sätt.”  Anders Carlberg

Avdelningschef forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen


Anders Carlberg är sedan 2015 avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen.

Anders Carlberg deltar i paneldiskussionen ”Drivkrafter och strategier för deltagande” i programpunkten "Hur kan vi arbeta strategiskt för ett starkt svenskt deltagande i Horisont Europa"

 

Anders Caspár

Director External Research Relations, Ericsson Research


Anders Caspár har många års erfarenhet av olika ledarskapsroller inom så väl privat som offentlig sektor och akademi, med ett stort fokus på IKT. I dag är han chef för externa forskningsrelationer på Ericsson.

Anders Caspár deltar i paneldiskussionen ”Drivkrafter och strategier för deltagande” i programpunkten "Hur kan vi arbeta strategiskt för ett starkt svenskt deltagande i Horisont Europa"

 Fredrik Hörstedt

Vicerektor, Chalmers


Fredrik Hörstedt är vicerektor vid Chalmers tekniska högskola. Sedan 2019 är han medlem i den rådgivande styrelsen för det Europeiska innovationsrådet, EIC, som under EU:s ramprogram Horisont Europa ska stötta uppstartsbolag och lovande forskning med hög risk.

Fredrik Hörstedt delar sina erfarenheter från det europeiska innovationsrådet under programpunkten "Innovative Europe – from ideas to market".

Fredrik om Horisont Europa och EIC:
“EU-kommissionen är en av de mest progressiva forskningsfinansiärerna just nu med ett helhetsgrepp på hur de kan gå från forskning till innovation för att skapa ännu större samhällsnytta av satsningarna på universitet och högskolor.”  

Darja Isaksson

Generaldirektör, Vinnova


Darja Isaksson är sedan 2018 generaldirektör för Vinnova. Hon har bland annat suttit i regeringens innovationsråd och är sedan 2019 ledamot i regeringens digitaliseringsråd.

Darja Isaksson hälsar välkommen i inledningen av evenemanget.  

Henric Johnson

Innovations- och forskningsråd, Sveriges ambassad i USA


Henric Johnson är regeringens innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassad i Washington D.C., USA. Han är professor i datavetenskap och har bland annat arbetat vid Nordic Innovation House i Palo Alto, USA, som senior Wallenberg fellow och gästprofessor vid Stanford University

Henric Johnson pratar om utvärdering av partnerskapsprogram under programpunkten ”Global challenges and industrial competitiveness”.  

Ann-Charlotte Larsson

Vicerektor internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet


Ann-Charlotte Larsson är professor och vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet. Hon forskar inom framför allt miljöteknik och har deltagit i ett flertal globala projekt om processer för koldioxidavskiljning från fossila rökgaser för att motverka klimathotet.

Ann-Charlotte Larsson deltar i paneldiskussionen ”Drivkrafter och strategier för deltagande” under programpunkten "Hur kan vi arbeta strategiskt för ett starkt svenskt deltagande i Horisont Europa?


 Maria Leek

Policy Officer, European Commission


Maria Leek is a Policy Officer at the Partnerships’ sector at the Directorate for Research and Innovation, as seconded national expert from the Estonian Ministry of Education and Research. She supports policy coordination and coherent implementation of European Partnerships across services, as well as contributes to develop European research and innovation policy.

Maria Leek will give an introduction to how European partnerships will deliver on global challenges and industrial modernization, under "Global challenges and industrial competitiveness".  

Angela Liberatore

Acting Head of Scientific Department at the European Research Council Executive Agency


Angela Liberatore is Head of Unit on Social Sciences and Humanities at the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Before she joined ERCEA she worked, among other things, with the International Cooperation programme in the European Commission’s directorate for research and innovation, DG RTD. She holds a PhD in political and social sciences and a degree in philosophy.

During the event, Angela Liberatore will give an introduction to “the role and importance of excellent research in a changing Europe” in the session “Excellent Science”.  Jean-David Malo

Director European Innovation Council, European Commission


Jean-David Malo is Director of the EIC Task Force at the European Commission’s DG RTD. This role also covers the EU Innovation Ecosystems part of Horizon Europe’s programme pillar for innovation, including instruments such as InnovFin, EFSI and InvestEU. He participated in the development of the EIC after it was launched in 2017. Jean-David Malo has extensive experience of the EU’s research and innovation policy having joined the Commission in 2001.

Jean-David Malo will participate in "Innovative Europe – from ideas to market" and talk about the "concept of the European Innovation Council".  Darko Manakovski

Director Strategic Partnerships and Global Resources at Global Water Partnership; Executive member, Mission Board Oceans


Darko Manakovski arbetar som global koordinator för strategiska partnerskap och resurser vid Global Water Partnership i Stockholm. Han är sedan 2019 styrelsemedlem i ett av EU:s fem uppdragsområden under Horisont Europa, Mission for Healthy Oceans, Seas, Inland and Coastal Waters.

Darko Manakovski deltar i paneldiskussionen om missions inom ramprogrammets andra pelare, "Global challenges and industrial competitiveness".

Darko om missions:
“Missions can alter the course of history. The EU Missions are a once in a lifetime opportunity for us as Europe to show we can solve global challenges together.”  

Mattias Marklund

Professor, Göteborgs universitet samt huvudsekreterare, Vetenskapsrådet


Mattias Marklund är sedan 2020 huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet. I arbetet ingår bland annat att hitta möjligheter till fler samarbeten mellan olika aktörer inom svensk forskning. Han är professor i teoretisk fysik.

Mattias Marklund deltar i paneldiskussionen ”Stärka svensk excellens genom ett strategiskt deltagande i pelare 1” i programpunkten ”Excellent Science”.  

Beatrice Melin

Professor i onkologi, Umeå universitet


Beatrice Melin är professor i onkologi och överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskap vid Umeå universitetssjukhus. Hon är även Forsknings-, utvecklings och innovationsdirektör för Region Västerbotten. Mellan 2017 och 2018 var hon nationell cancersamordnare.

Beatrice Melin deltar i paneldiskussionen om missions inom ramprogrammets andra pelare "Global challenges and industrial competitiveness".

Beatrice om Horisont Europa:
“Horisont Europa är en stor, viktig satsning på hälsa och hållbarhet, dessa två saker hänger ihop tydligt och frågan är hur vi gör det på bästa sätt med både ett samhälleligt och individuellt perspektiv?”  

Jeanette Nilsson

Projektledare, RISE


Jeanette Nilsson är projektledare på RISE och arbetar bland annat med att få fler företag och organisationer att se möjligheter med Artificiell Intelligens (AI) och att stärka ekosystemen på internationell, nationell och regional nivå. Hon deltar i olika europeiska initiativ, bland dem BDVA (Big Data) och EuroHPC (High Performance Computing).

Jeanette Nilsson pratar om EU:s partnerskapsprogram, och delar sina erfarenheter samt förväntningar på kommande co-programmed partnerships under programpunkten ”Global challenges and industrial competitiveness”.

Jeanette om Horisont Europa:
”Det är intressant att se hur forskningsprogrammen får större inverkan på andra initiativ från Kommissionen och hur vi i Europa stärker varandras utveckling genom samarbete och utbyte av expertis och erfarenheter.”

 

Jean-Eric Paquet

Director-General for Research and Innovation, European Commission


Jean-Eric Paquet is Director-General for the Commission’s Directorate for Research and Innovation (DG RTD). He held several high-level positions within the Commission before taking on his current role in 2018. He has extensive experience and knowledge of the European Commission and various portfolios, having joined in 1993.

Jean-Eric Paquet will give a welcome address to launch the event.  Ingrid Petersson

Generaldirektör, Formas


Ingrid Petersson är sedan 2013 generaldirektör för Formas. Hon har tidigare varit statssekreterare i Jordbruksdepartementet och överdirektör i Riksförsäkringsverket. Hon har också arbetat med Public Affairs inom AstraZenecas globala forskningsorganisation. Ingrid Petersson är vice ordförande i Science Europe.

Ingrid Petersson kommer att avsluta evenemanget med en summering och reflektion från dagen.
 

Mia Phillipson

Professor, Uppsala universitet och Co-Director, SciLifeLab


Mia Phillipson är Co-Director vid den nationella forskningsmiljön SciLifeLab. Hon är professor i fysiologi och forskar bland annat om det friska immunsystemet.

Mia Phillipson deltar i paneldiskussionen ”Stärka svensk excellens genom ett strategiskt deltagande i pelare 1” i programpunkten ”Excellent Science”.  

Neville Reeve

Head of Sector, European Commission


Neville Reeve is Head of Sector for Missions at the European Commission’s Directorate for Research and Innovation (DG RTD). His team is responsible for policy, strategy, framework conditions and coordination for Missions to be supported under Horizon Europe. Neville has extensive experience of the EU’s research and innovation policy, having evaluated framework programme (FP) 6 and FP7, among other things.

Neville Reeve will present the Commission’s Mission approach, and participate in the panel discussion on missions under Horizon Europe’s second pillar, "Global challenges and industrial competitiveness".

 

Anna Sandström

Director Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca


Anna Sandström har europaansvar för forskningspolitik och för att katalysera externa forskningssamarbeten vid AstraZeneca. Hon disputerade i molekylär biofysik vid Karolinska Institutet och har många års erfarenhet från statliga myndigheter som Vinnova och Näringsdepartementet. Hon är ledamot av IVA och sitter bland annat i styrelsen för KTH, MaxIV och EIT Health Scandinavia samt leder branschorganisationen SwedenBIOs forsknings- och utvecklingskommitté.

Anna Sandström deltar i paneldiskussionen ”Stärka svensk excellens genom ett strategiskt deltagande i pelare 1” i programpunkten ”Excellent Science”.


 


Sven Stafström

Generaldirektör, Vetenskapsrådet


Sven Stafström är sedan 2014 generaldirektör för Vetenskapsrådet. Han är professor i teoretisk fysik och har tidigare arbetet vid Linköpings universitet.

Sven Stafström hälsar välkommen i inledningen av evenemanget.  

Kerstin Tham

Professor och rektor, Malmö universitet


Kerstin Tham är professor och har varit rektor vid Malmö universitet i fem år. Hon var tidigare prorektor vid Karolinska Institutet och hennes forskning handlar om rehabilitering efter stroke. Kerstin Tham har initierat Kraftsamling EUropa vid Malmö universitet och samarbetar med övriga rektorer inom Lärosäten Syd för att ta vara på vårt gemensamma Brysselkontor när det gäller aktiviteter kopplade till Horisont Europa. Kerstin Tham deltar i paneldiskussionen Stärka svensk excellens genom ett strategiskt deltagande i pelare 1 i programpunkten Excellent Science.

Kerstin om Horisont Europa och forskarrörlighet:
Det är mycket glädjande med satsningen på mobilitet för unga forskare som ges möjlighet att bygga upp sina europeiska forskarnätverk inför framtiden. Genom att skapa långsiktiga relationer mellan forskare inom Europa kan vi utveckla mobiliteten och skapa kraftfulla och gränsövergripande forskningsmiljöer.  

John Tumpane

Avdelningschef, Formas


John Tumpane är chef för miljöavdelningen på Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling – och har bland annat ansvar för utvecklingen av nationella forskningsprogram. John har över tio års erfarenhet av forsknings- och innovationspolicy nationellt och internationellt.

John Tumpane pratar om globala samhällsutmaningar som den röda tråden som binder ihop policy och forsknings- och innovationsinsatser nationellt och internationellt, och hur Formas arbetar strategiskt för att skapa synergier och kopplingar mellan ramprogrammet och nationella program, under programpunkten ”Global challenges and industrial competitiveness”.  

Evelina Vågesjö

VD och medgrundare, Ilya Pharma


Evelina Vågesjö är forskare, VD och en av grundarna till företaget Ilya Pharma. De utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för att behandla sår i hud och slemhinnor.

Evelina Vågesjö delar deltar i paneldiskussionen under programpunkten ”Innovative Europe – from ideas to market”.

Evelina om EIC:
“Att projekten och bolaget rankas högt i konkurrens med andra bolag är en viktig extern validering, programmen tvingar också bolagen att mogna på ett bra sätt och syftar till att bolagen ska få ytterligare kapital och komma vidare.”